Опровержение

Всички посочени цени подлежат на промяна и на печатни грешки.
Неправилно показаните цени може да са причинени от технически проблем и следователно не са предназначени за продажни цени. Всички споменати марки и търговски марки са собственост на съответните им собственици. Показаните илюстрации са само с илюстративна цел и може да се различават от посочените продукти. Следователно от тях не могат да бъдат извлечени права. Qware не носи отговорност за достъпа или съдържанието на уебсайтове, които са свързани по какъвто и да е начин към този уебсайт. Препратки или връзки към други сайтове или източници, които не са собственост на Qware, са включени само за информация на посетителите на този сайт.