Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι τιμές που αναφέρονται υπόκεινται σε αλλαγές και σε τυπογραφικά λάθη.
Οι εσφαλμένα εμφανιζόμενες τιμές ενδέχεται να οφείλονται σε τεχνικό πρόβλημα και, ως εκ τούτου, δεν προορίζονται για τιμές πώλησης. Όλες οι μάρκες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για λόγους απεικόνισης και ενδέχεται να διαφέρουν από τα υποδεικνυόμενα προϊόντα. Επομένως, κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να αντληθεί από αυτά. Η Qware δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την πρόσβαση ή το περιεχόμενο ιστοσελίδων που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν τον ιστότοπο. Οι παραπομπές ή οι σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους ή πηγές που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της Qware περιλαμβάνονται μόνο για την ενημέρωση των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο.