Shkarkimet

NJOFTIM I RËNDËSISHËM KONTROLLI I KONTROLLIT BLUETOOTH
Për kontrolluesin "QW NSW-1000BL"
Manual për udhëzimet e shkarkimit: Shkarko!
Përditëso skedarin "DOWNLOAD.EXE FILE": Shkarko!
Udhëzuesi - si të përdoret: Shkarko!
--------------------------
Për kontrolluesin "QW NSW-1022BL"
Manual për udhëzimet e shkarkimit: Shkarko!
Udhëzuesi - si të përdorniShkarko!
Përditëso aplikacionin:
qw nsw-1022bl
----------------------------------------------- ---------------------------------------
(QW GMM-1500) Mausi i lojërave Dallas - Programiming softueri - Shkarko!
(QW GMK-7250) Tastiera Houston Gaming - Përditëso Softuerin (Mbështetje e konsolës) - Shkarko!
(QW GMK-7250) Manuali i Përditësimit të Houston - Shkarko!
(QW GMM-4200) Softueri i programimit Tampa - Shkarko!
(QW GMM-5110) Milford Programiming Software - Shkarko!
(QW GMM-5810) Nju Jork Programiming Software - Shkarko!