Deklarata e Privatësisë

Politika e kukive të Qware

Qware, e vendosur në Blaak 6 3011 TA Rotterdam, Hollandë, është përgjegjëse për përpunimin e të dhënave personale siç përcaktohet në këtë deklaratë të privatësisë.

Detajet e kontaktit:

http://www.qware.nl/

Blaak 6 3011 TA Rotterdam The Netherlands

+31 (010) 2229600

Të dhënat personale që ne proces

Qware përpunon vetëm të dhënat personale në faqen tonë që janë lënë pas në formularin e kontaktit. Për më tepër, vetëm sjellja e vizitorit të faqes përdoret për mundësitë e reklamimit në internet dhe për të hetuar modelet e sjelljes në mënyrë që të përmirësohet siti. Kjo i mundëson Qware të përmirësojë dhe të përshtatë lehtësinë e përdorimit të faqes së internetit për konsumatorin.

Të dhënat personale të veçanta dhe/ose të ndjeshme që ne përpunojmë

Uebfaqja dhe/ose shërbimi ynë nuk ka ndërmend të mbledhë të dhëna për vizitorët e sajtit të cilët janë më të rinj se 16 vjeç. Përveç nëse kanë leje nga prindërit ose kujdestari i tyre. Megjithatë, ne nuk mund të verifikojmë nëse një vizitor është mbi 16 vjeç. Prandaj rekomandojmë që prindërit të përfshihen në aktivitetet online të fëmijëve të tyre, në mënyrë që të parandalohet mbledhja e të dhënave për fëmijët pa lejen e prindërve. Nëse jeni të bindur se ne kemi mbledhur të dhëna personale për një të mitur pa një pëlqim të tillë, ju lutemi na kontaktoni në info@pirox.nl dhe ne do ta fshijmë këtë informacion.

Për çfarë qëllimi dhe mbi bazën e cilës ne përpunojmë të dhënat personale?

Qware përpunon të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

- Ju dërgon buletinin tonë dhe/ose broshurën reklamuese

- Për t'ju telefonuar ose t'ju dërgojmë një e-mail nëse kjo është e nevojshme që ne të jemi në gjendje të kryejmë shërbimet tona

- Ju informojmë për ndryshimet në shërbimet dhe produktet tona

- Për t'ju ofruar mundësinë e krijimi i një llogarie

- Qware analizon sjelljen tuaj në uebsajt për të përmirësuar faqen e internetit dhe për të përshtatur gamën e produkteve dhe shërbimeve sipas preferencave tuaja.

- Qware monitoron sjelljen tuaj të shfletimit në uebsajte të ndryshme në mënyrë që të përshtatë produktet dhe shërbimet tona me nevojat tuaja.

- Qware gjithashtu përpunon të dhënat personale nëse jemi të detyruar ligjërisht ta bëjmë këtë, si p.sh. të dhënat që na duhen për deklaratën tonë tatimore.

Vendimmarrja e automatizuar

Qware merr vendime, bazuar në përpunimin e automatizuar, për çështje që mund të prekin (në mënyrë të konsiderueshme) njerëzit. Këto janë vendime të marra nga programe ose sisteme kompjuterike, pa përfshirë një person (p.sh. një punonjës i Qware). Qware përdor programet ose sistemet e mëposhtme kompjuterike: Google Analytics, Google Adwords, Reklamim në Facebook, Reklamim në Instagram, Reklamim në media sociale.

Për sa kohë i mbajmë të dhënat personale

Qware nuk do t'i ruajë të dhënat tuaja personale më shumë se sa është rreptësisht e nevojshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat tuaja. Ne zbatojmë periudhat e mëposhtme të ruajtjes për këto (kategori) të të dhënave personale: (Kategoria) e të dhënave personale > Periudha e ruajtjes > Arsyeja Personalia > Periudha e ruajtjes > Arsyeja Adresa > Periudha e ruajtjes > Arsyeja etj.

Ndarja e të dhënave personale me palët e treta

Qware nuk i shet të dhënat tuaja palëve të treta dhe i ofron ato vetëm nëse kjo është e nevojshme për ekzekutimin e marrëveshjes sonë me ju ose për të përmbushur një detyrim ligjor. Ne kemi lidhur një marrëveshje përpunuesi me kompanitë që përpunojnë të dhënat tuaja në emrin tonë për të garantuar të njëjtin nivel sigurie dhe konfidencialiteti të të dhënave tuaja. Qware mbetet përgjegjës për këtë përpunim.

Cookies, ose teknika të ngjashme, që ne përdorim

Qware përdor kuki funksionale, analitike dhe gjurmuese. Një cookie është një skedar i vogël teksti që ruhet në shfletuesin e kompjuterit, tabletit ose smartfonit tuaj kur vizitoni këtë faqe interneti për herë të parë. Qware përdor cookie me një funksionalitet thjesht teknik. Këto sigurojnë që faqja e internetit të funksionojë siç duhet dhe që, për shembull, preferencat tuaja të mbahen mend. Këto cookie përdoren gjithashtu për ta bërë faqen e internetit të funksionojë siç duhet dhe për ta optimizuar atë.Përveç kësaj, ne vendosim skedarë kuki që gjurmojnë sjelljen tuaj në surfim, në mënyrë që t'ju ofrojmë përmbajtje dhe reklama të personalizuara. Ju mund të çregjistroheni nga cookies duke konfiguruar shfletuesin tuaj të internetit në mënyrë të tillë që të mos ruajë më cookie. Përveç kësaj, ju mund të fshini të gjitha informacionet që janë ruajtur më parë duke përdorur cilësimet e shfletuesit tuaj. Për një shpjegim, shihni: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Shikimi, ndryshimi ose fshirja e të dhënave
Ju keni të drejtë të inspektoni, korrigjoni ose hiqni të dhënat tuaja personale. Përveç kësaj, ju keni të drejtë të tërhiqni lejen tuaj për përpunimin e të dhënave ose të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga Qware dhe keni të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave. Kjo do të thotë që ju mund të na paraqisni një kërkesë për të dërguar të dhënat personale që kemi për ju në një skedar kompjuteri tek ju ose një organizatë tjetër e quajtur nga ju. Ju mund të dërgoni një kërkesë për inspektim, korrigjim, fshirje, transferim të të dhënave të të dhënave tuaja personale ose një kërkesë për të tërhequr lejen tuaj ose për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale në info@pirox.nl. Për t'u siguruar që kërkesa për inspektim është bërë nga ju, ju kërkojmë të dërgoni një kopje të vërtetimit tuaj të identitetit së bashku me kërkesën. Në këtë kopje, ju lutemi bëni një të zezë foton e pasaportës suaj, MRZ (zona e lexueshme nga makina, shiritin me numra në fund të pasaportës), numrin e pasaportës dhe numrin e shërbimit qytetar (BSN). Kjo është për të mbrojtur privatësinë tuaj. Ne do t'i përgjigjemi kërkesës tuaj sa më shpejt të jetë e mundur, por brenda katër javësh. Qware dëshiron gjithashtu të nënvizojë se ju keni mundësinë të paraqisni një ankesë tek autoriteti kombëtar mbikëqyrës, Autoriteti Hollandez për Mbrojtjen e të Dhënave. Ju mund ta bëni këtë nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Si i mbrojmë të dhënat personale

Qware e merr seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja dhe merr masat e duhura për të parandaluar abuzimin, humbjen, aksesin e paautorizuar, zbulimin e padëshiruar dhe ndryshimet e paautorizuara. Nëse keni përshtypjen se të dhënat tuaja nuk janë të siguruara siç duhet ose ka indikacione për keqpërdorim, ju lutemi kontaktoni shërbimin tonë të klientit ose nëpërmjet info@pirox.nl.

Qware është një emër marke/emër tregtar i Pirox International B.V.

Për më shumë informacion shihni: Pirox.nl

.